SIAMUF logo

Home | About SIAMUF | Members | Science partners | Calendar

Calendar

Here you find information on upcoming events with SIAMUF. Members can add events to the calendar. Admins and the person who created the event can edit or delete it.

Click here to hide old events


SIAMUF höstmöte

Wed 4 Oct - Thu 5 Oct

SIAMUF seminarium 4-5 oktober 2017

Elite Stadshotellet, Luleå

Tema:

Discrete Element Modelling (DEM) – current developments, challenges and future prospects

 

Vi välkomnar våra medlemmar och forskningspartners för att diskutera detta relevanta ämne om användningen av DEM i olika applikationer inom forskning och industriprojekt. Deltagarna i seminariet uppmuntras att fokusera i sina presentationer främst på sina egna erfarenheter när man använder DEM inom olika typer av projekt.

Fraunhofer-Chalmers forskningscenter kommer att ge en introduktion till DEM-tekniken. Introduktionen kommer att fokusera på kontakt- och fluidkrafter, ODE-integration, kollisionsdetektering, parallellisering, och interaktion med externa geometrier.

 

 

Plats för seminarierna: Elite Stadshotellet Luleå, Storgatan 15, Luleå

Tel: 0920-27 40 00

Avstånd Elite Stadshotellet Luleå – Luleå Airport endast 7 km

Host: SIAMUF
Place: Luleå
Contact/email:
Link url: http://
Attach file: SIAMUF_program_Okt2017.pdf
SIAMUF höstmöte

Wed 5 Oct - Thu 6 Oct

SIAMUF höstmöte och föreningsårsmöte den 5-6 oktober 2016

PM & Vänner Hotel, Växjö

Industribesök GE Power Sweden

Seminars on multi-phase flow

Host: SIAMUF
Place: Växjö
Contact/email: britta.agren@chalmers.se
Link url: http://
Attach file: Inbjudan_hostmote_Vaxjo_SIAMUF.pdf
SIAMUF höstmöte

Wed 13 Nov - Thu 14 Nov

SIAMUF höstmöte och föreningsmöte den 13-14 november i Västerås med ABB som värd för möte.  

Mer information kommer snart 

Host: SIAMUF
Place: ABB Västerås
Contact/email: coordinator@siamuf.se , ullt@chalmers.se
Link url: http://
Attach file:
CFD for Dispersed Multi-Phase Flows, as part of its Best Practice Guidance series

Mon 8 Jul - Tue 9 Jul

see Ercoftac homepage and please contact coordinator directly for further information 

Host: Ercoftac
Place: Madrid, Spain, Universidad Politecnica de Madrid
Contact/email: Richard.seoud-ieo@ercoftac.org
Link url: http://www.ercoftac.org
Attach file:
SIAMUF vårmöte

Tue 18 Jun - Wed 19 Jun

 

SIAMUF vårseminarium 18-19 juni 2013

Skytteholms Konferensanläggning, Ekerö, Stockholm

Tema:

Omblandning och separation av gas, vätska och fasta partiklar i flerfastillämpning

OBS ! Uppdaterat program bilagt 

Flerfastillämpningar återfinns i de industriella processer där inbladning, omblandning och separation sker. Processhanteringen omfattar gas, vätska och fasta partiklar i gasformigt eller vätskeburet system. SIAMUF vill som medlemsförening belysa vikten och nyttan av ökad förståelse därom. Vi bjuder in till att diskutera de utmaningar det innebär att nå omblandning och separation, energieffektivt och resurshållbart sett från både ett industri-konkurrensutsatt perspektiv och ur ett akademiskt perspektiv kring ökad förståelse av flerfasströmning.

Medlemsbesök på Alfa-Laval i Tumba 

 

Anmälan om deltagande och önskan om att ge en muntlig presentation skickas senast 17 maj till: coordinator@siamuf.se eller direkt till Ulla Lindberg Thieme

Välkomna 

SIAMUF styrelse 

Host: SIAMUF
Place: Skytteholm Konferens hotel, Ekerö, Stockholm
Contact/email: Ulla Lindberg Thieme , ullt@chalmers.se
Link url: http://www.siamuf.se
Attach file: SIAMUFJune2013_UpdateProgram2.pdf
Nationell Satsning - Workshop

Tue 5 Feb

 

SIAMUF Workshop

Stockholm, KTH den 5 feb 2013

Nationell satsning inom flerfasströmning: 2013

 

 

Idén kring en nationell satsning – där ett planeringsbidrag beviljats  till en fullständig investeringsunderlag- om en möjlig portabel plattform för avancerad och dyrbar mätteknik med tillämpning på flerfasströmningstekniska utmaningar.

 

Workshop -mötet syftar till att visa planeringsarbete framskridande, samla industrin behov och samla akademiska argument kring en dyrbar mätteknisk infrastruktur. Vi välkomnar inlägg. Investeringsunderlag ska vara insänt till den 23 mars, 2013. Bengt Andersson, Chalmers, (031-7723026) är samordnare med Richard Holm(08-6767038) ordförande för SIAMUF, tillsammans med en arbetsgrupp.  Vänligen kontakt någon av dessa vid ytterligare frågor.

Vänligen svara på enkät rörande området:

http://www.surveymonkey.com/s/7F7H2Y9

Host: SIAMUF
Place: KTH Mekanik
Contact/email: Ulla Lindberg Thieme ; ullt@chalmers.se
Link url: http://
Attach file: Updated_SIAMUF_5feb_2013_Stockholm.pdf
2nd Annual Complex Fluids Symposium

Thu 6 Dec

In 2011, a joint research project between Micronic Mydata, Chalmers Technical University (CTH) and the Royal Institute of Technology (KTH)
concerning the understanding of the ejection, development and impact of drops of complex fluids was initiated. The research, which is supported by
the Swedish Research Council (VR), involves both experimental studies and numerical simulations. An important part of the project is to organize a
yearly cross-disciplinary symposium for Swedish industrial and academic parties interested in the fluid mechnics of jetting and complex fluids,
either fundamentally or from an applications viewpoint. The goal of this symposium is to help with the proliferation of research results and
application requirements. Ample time will also be included to allow for informal discussions. We hope to see you in Stockholm in December!

Host: Micronic-Mydata, Gustaf Mårtensson
Place: Täby, Sweden
Contact/email: gustaf.martensson@micronic-mydata.com
Link url: https://sites.google.com/site/complexfluidssymposium/
Attach file:
SIAMUF höstmöte och föreningsmöte

Tue 27 Nov - Wed 28 Nov

 

SIAMUF seminarium 27-28 november 2012 på Varbergs stadshotell, Varberg

Tema

Makro- och mikro-förlopp samtidigt?

Flerfasströmning återfinns i strömningssystem inom ett brett skalområde, både i tid och rum. En kategorisering är att följa mikro-förlopp såsom partikelinteraktion eller makro-förlopp som storskalig strömning, eller både och. Sammantagna förloppen ger allmänt information om t.ex. värmeöverföring, hastighetsgradienter, koncentration och andra storheter som flöde, tryck m.m. Diffusionsstorheter och partikel storleksfördelning är också betydande för att slutligen tolka och skapa insikt i flerfasströmningens område

 

Välkomna , anmälan fram till den 30 okt, till Ulla

 

Host: SIAMUF
Place: Varberg, Stadshotell
Contact/email: ullt@chalmers.se
Link url: http://
Attach file: SIAMUF_27-28nov2012.pdf
15 th Nordic Pilot Centre Meeting - a special emphasis on wind energy and atmospheric flows

Tue 28 Aug - Wed 29 Aug

Host: Ercoftac -NPC-15
Place: Porvoo, Finland
Contact/email: jari.hamalainen@lut.fi
Link url: http://
Attach file: NPC15 - SECOND ANNOUNCEMENT.pdf
Best Practice Guidance: CFD for Dispersed Multi-Phase Flows

Wed 18 Jul - Thu 19 Jul

Host: Ercoftac
Place: Graz, Austria
Contact/email: richard.seoud-ieo@ercoftac.org
Link url: http://ercoftac.org
Attach file:
Hybrid RANS-LES Methods in Industrial CFD: Overview Guidance with Examples

Mon 18 Jun - Tue 19 Jun

Host: Ercoftac
Place: Crowne Plaza Hotel, Hampton Marina, Hampton, Virginia, USA,
Contact/email: richard.seoud-ieo@ercoftac.org
Link url: http://www.ercoftac.org
Attach file:
SIAMUF vårmöte

Wed 23 May - Thu 24 May

Vi välkomnar våra medlemmar och forskarpartner till att diskutera områden som ska beröra en nationell satsning inom flerfasområdet.  Vi uppmuntrat medlemmarna att delge utmaningar inom processområdet, där såväl simulering som experimentella insatser ger mervärde för innovativa lösningar.  Vidare uppmanar vi forskarpartner att presentera övergripande aktiviteter kring forskning.

Målsättningen är att behandla ett antal delområden, och söka gemensamma beröringspunkter för att vidare sträva mot en nationell satsning inom flerfasområdet. 

Mer information inom kort / Styrelsen

Host: SIAMUF
Place: Metso Sundsvall
Contact/email: coordinator@siamuf.se
Link url: http://
Attach file: SIAMUF Sundsvall 23_24 maj 2012_ver1.pdf
Uncertainty Management and Quantification in Industrial Analysis and Design

Tue 15 May - Wed 16 May

Host: Ercftac
Place: EDF, Paris, France
Contact/email: richard.seoud-ieo@ercoftac.org
Link url: http://www.ercoftac.org
Attach file:
SIAMUF höstmöte och föreningmöte

Thu 20 Oct - Fri 21 Oct

SIAMUF seminarium 20-21 oktober 2011
på Thorskogs slott, Västerlanda
Tema :Utmaningar inom flerfasområdet

Vi vill med denna kallelse till våra medlemmar och forskarpartner dels inbjuda till mötet och dels uppmana till att komma in med presentationsbidrag under seminariet på temat Utmaningar inom flerfasområdet, gärna med en miljörelaterad frågeställning. SIAMUF stimulerar till arbete med FoU-frågor rörande området, och verkar aktivt exempelvis i SSF allmänna uppmaning på förslag till SSF:s utarbetande av forskningsstrategi 2012-2017. Vi ser fram emot fortsatta
diskussioner under seminariet.

Host: SIAMUF
Place: Thorskogs slott,
Contact/email: ullt@chalmers.se
Link url: http://
Attach file: SIAMUF_20-21okt 2011Thorskog_slutlig agenda.pdf
COST actions FP 1005

Thu 13 Oct - Fri 14 Oct

Information om COST action FP1005: Fibre suspension flows"

 Detta akademiskt/industriella samarbete finansieras av COST (European Cooperation in Science and Technology) under fyra år. Arbetet sker i tre arbetsgrupper vilka arbetar med: 1. CFD-modelering, 2. DNS modellering och 3. experiment rörande fibersuspensionsströmning. Finansieringen täcker främst (i) detagande i möten, (ii) ingenjörs/forskar/student-utbyten mellan deltagarna och (iii) "short schools": utbildningsinsatser om 2-4 dagar med 5-15 deltagare.

Under de närmaste fyra åren kommer vi att arbeta med väldefinierade test case för att testa och utveckla beräkningsmodeller.

Om du vill vara med i detta, eller fortlöpande få information om arbetet, är du välkommen att höra av dig till Fredrik Lundell (fredrik@mech.kth.se). Gruppen kommer att ha ett första möte i Nancy i Frankrike (c:a 2 timmar från Paris) 13-14 oktober och det går även att bli inbjuden till detta möte om intresse finnes!

 

Bästa flerfashälsningar,

Fredrik

 

Fredrik Lundell

Associate Professor, Docent

Linné FLOW Centre & Wallenberg Wood Science Center

KTH Mechanics

100 44 Stockholm

 

e: fredrik@mech.kth.se

m: +46 708 35 64 45

h: + 46 8 642 75 78

w:+ 46 8 790 68 75

===============================================================================================================

Host: KTH Mekanik
Place:
Contact/email: Fredrik Lundell, fredrik@mech.kth.se
Link url: http://
Attach file:
CFD for Dispersed Multi-Phase Flows

Tue 7 Jun - Wed 8 Jun

ERCOFTAC, in collaboration with SIAMUF, are proud to announce the first course on ‘CFD for Dispersed Multi-Phase Flows’’, as part of the ERCOFTAC Best Practice Guidance Course Series.

The simultaneous presence of several different phases in external or internal flows such as gas, liquid and solid is found in daily life, environment and numerous industrial processes. These types of flows are termed multiphase flows, which may exist in different forms depending on the phase distribution. Examples are gas-liquid transportation, crude oil recovery, circulating fluidized beds, sediment transport in rivers, pollutant transport in the atmosphere, cloud formation, fuel injection in engines, bubble column reactors and spray driers for food processing, to name only a few. As a result of the interaction between the different phases such flows are rather complicated and very difficult to describe theoretically. For the design and optimisation of such multiphase systems a detailed understanding of the interfacial transport phenomena is essential.

This course is rather unique as it is one of few in the community that is specifically designed to deliver, a) a best practice guidance and b) the latest trends, in CFD for dispersed multi-phase flows.

The course appeals to researchers and engineers involved in projects requiring CFD for (wall-bounded) turbulent dispersed multiphase flows with bubbles, drops or particles. 

Host: ERCOFTAC & SIAMUF
Place: Innventia, Stockholm
Contact/email: richard.seoud-ieo@ercoftac.org
Link url: http://www.ercoftac.org/products_and_services/upcoming_events/cfd_for_dispersed_multi-phase_flows/
Attach file:
SIAMUF- Seminarie och Föreningsmöte 9-10 mars 2011

Wed 9 Mar - Thu 10 Mar

SIAMUF:s Seminarie och Föreningsmöte på Grand Hotel i Lund:

Tema: State-of-the art in Multiphase Flow Research

Välkomnar föredrag som visar på framkanten inom FoU, meddela bidrag till seminarie senast 21 januari 2011, till organisatören.

Senaste dag för anmälan att deltaga: 11 februari, 2011, se detaljer i bifogad fil - UPPDATERAT program.

Varmt Välkomna

SIAMUF Styrelsen 

Host: SIAMUF
Place: Grand Hotel i Lund
Contact/email: ullt@chalmers.se
Link url: http://www.siamuf.se
Attach file: SIAMUF_Lund_mars_2011_Final.pdf
ERCOFTAC: Uncertainty Management and Quantification in Industrial Analysis and Design

Thu 3 Mar - Sun 4 Mar

ERCOFTAC: Uncertainty Management and Quantification in Industrial Analysis and Design. GE,Munich, March 3-4 2011

see more details in attached file

Host: Ercoftac
Place: Munich, Germany
Contact/email: richard.seoud-ieo@ercoftac.org
Link url: http://www.ercoftac.org
Attach file: ERCOFTAC uncertainty_2011_GE GERMANY March 2011.pdf
ERCOFTAC, is proud to announce a landmark course on the topic of uncertainty management and quantifi

Thu 11 Nov - Fri 12 Nov

Host: Ercoftac
Place: GE, Munich, Germany
Contact/email: richard.seoud-ieo@ercoftac.org
Link url: http://
Attach file: ERCOFTAC uncertainty_2010_GE GERMANY Oct 2010 timeline.pdf
CANCELLED :SIAMUF Meeting - Multiphase Flow BPG

Wed 20 Oct - Thu 21 Oct

ERCOFTAC har med kort varsel meddelat att de inte kan genomföra kursen kring ”Best Practice Guidelines” den 20 -21 oktober som avtalat. Vi beklagar detta, och vi har tyvärr inte möjlighet att ordna något alternativt arrangemang till dessa datum med så kort framförhållning. Vi återkommer så snart som möjligt med information om kommande aktiviteter.

Med vänlig hälsning

Styrelsen SIAMUF

Host: SIAMUF
Place:
Contact/email: coordinator@siamuf.se
Link url: http://
Attach file:
Microfluids and Microheat

Mon 18 Oct - Tue 19 Oct

ERCOFTAC is proud to announce the course on Microfluidics and Microheat, as part of its mission to deliver pertinent courses in the field of science and technology, for the benefit of industry.

The course aims to provide the following:-
• An overview of scale effects in liquid and gas microflows
• An overview of scale effects in Microheat
• Mixing in Microsystems
• Convective heat transfer in microsystems
• Interfacial effects over micro-drops
• Electro-hydrodynamics with lab-on chip applications
• Boiling and evaporation phenomena on the micro-scale
 
Lecturers
Prof. Sedat Tardu
LEGI, Grenoble, France
 
Dr. Arjan J. H. Frijns
TU Eindhoven, The Netherlands
 
Dr. Gian Luca Morini
U. di Bologna, Italy
 
Dr. Laurent Davoust
LEGI, Grenoble, France
 
Dr. Michel F.M. Speetjens
TU Eindhoven, The Netherlands
 
 
Location: University of Aalborg, Denmark
Date: 18-19 October 2010
 
Fees:
ERCOFTAC Members:640 Euros
Non-Members: 995 Euros
Delegates receive refreshments, lunch, course dinner and course material.

Host: Ercorftac
Place: Aahlborg
Contact/email: richard.seoud-ieo@ercoftac.org
Link url: http://
Attach file: ERCOFTAC - microfluidics and microheat.pdf
SIAMUF Vårmöte

Wed 16 Jun - Thu 17 Jun

SIAMUF vårmöte


Tid för SIAMUFs vårmöte med tema Experimentella metoder i flerfasströmning blir den 16-17 juni på konferensanläggningen Scanidc Foresta, Lidingö, Stockholm. Vänligen reservera tiden och planera redan nu för presentationer främst med detta tema, inkommit titel och föredragande senast den 22 april till koordinator.
 

Även föredrag med annan vinkling än experimentella metoder är välkomna.

Senast dag för anmälan om deltagande är 17 maj


Välkomna,
 
Alf-Erik Almstedt
Srdjan Sasic
Ulla Lindberg Thieme
 
SIAMUF koordinatorer

Tel: 031-772 3787 
E-post: ullt@chalmers.se

Host: SIAMUF
Place: Foresta, Lidingö,Stockholm
Contact/email: ullt@chalmers.se
Link url: http://
Attach file: SIAMUF seminarium 16-17 juni Foresta_uppdaterad20100506.pdf
Hybrid RANS-LES Methods for Industrial CFD.

Thu 27 May - Fri 28 May

This year we are kicking-off the ERCOFTAC Programme of Events 2010, with the Hybrid RANS-LES Methods for Industrial CFD course. This course is on its fourth outing, and has been very much welcomed and appreciated by the delegates. The course will be held again at GE Global Research world class facilities, in Munich, Germany. The date is set as 27-28 May 2010.
 
Turbulence is one of the last remaining challenges in the simulation of fluid flows. Although RANS (Reynolds-Averaged Navier Stokes) turbulence models are still very widely used, these approaches are being slowly supplanted by Large Eddy Simulation (LES). However, LES is prohibitively expensive for the industrial simulation of wall-bounded flows, especially at high Reynolds number. As a result, a family of Hybrid RANS-LES techniques, of which Detached Eddy Simulation (DES) is one member, are being increasingly used for the modelling of flow in and around complex geometries. Due to the current lack of readily-available expert guidance on the application of Hybrid RANS-LES techniques, and the emergence of DES as one of the tools of the trade, ERCOFTAC has drawn upon its worldwide network of academic and industrial experts to provide a training course aimed at an industrial CFD audience and relevant to a wide range of industry sectors including: Aerospace, automotive, chemical and process, civil and built environment, power generation and the wider engineering community. Specifically, this course aims to provide:
·         An overview of turbulence modelling. 
·         A firm foundation in the theory and ideas underlying, RANS, LES and Hybrid RANS-LES techniques. 
·         Recommendation and guidance for the appropriate and effective application of Hybrid RANS-LES. Examples from real-world engineering simulations, using the DES class of models.
 
Fees:
Members:640 Euros
Non-Members: 995 Euros
Delegates receive refreshments, lunch, course dinner and course material.
 
In the meantime, if you have any queries please feel free to contact me at your earliest convenience.
 
Best Regards,
 
Richard
 
Dr. Richard E. Seoud
IEO-ERCOFTAC
E:richard.seoud-ieo@ercoftac.org
T:0044(0)208 543 9343

Host: ERCOFTAC:
Place: Munich, Germany
Contact/email: Dr. Richard Seoud
Link url: http://
Attach file:
Multiphase flow modeling

Wed 3 Feb - Fri 12 Mar

Dear all,
there will be a doctoral course in Multiphase flow modeling organized at Chalmers (Göteborg) in 2010. The course is planned in two parts: February 3-5 and March 10-12 (6 full days in total).
The course is organized in the following way: we start with general information about phenomenology of multiphase flows (with the underlying physics), the next step is to talk in detail about modeling of multiphase flows (detailed information about general modeling procedures, starting from first principles). Afterwards, we go to individual modeling principles, covering the entire range of multiscale modeling at it is nowadays.We cover in great detail the Lagrangian particle-tracking methods, Eulerian-Eulerian models and volume of fluid (VOF) models. Additionally, there will be a lecture on front tracking, level set, Lattice-Boltzmann and immersed boundary methods. Finally, we will talk about different ways for solving a general dynamic equation (population balance modeling) and coupling it with CFD simulations.   Other methods (say, PDF modeling) can be introduced  upon interest of the participants. For that reason, it is important that the possible participants show their interest in advance and thus express what is particularly interesting for them.

There are no special prerequisites for the course.

Finally, the course is organized in the following way: first half (February) there will  be lectures and after this there are a number of assignments to be handed in for the second part. After the second part, a small number of tasks are to be done within a reasonable period of time (to be defined). 
If you plan to attend the course, please send me an email as soon as possible. 
In addition, if you have any colleagues (or students) that would be interested in a such a course,  please send this information to them as well. 
If there is something else of interest, please do not hesitate to ask.
 
Best regards and looking forward to hearing from you,
 
 
Srdjan Sasic, assistant professor
Division of Fluid mechanics, Department of Applied Mechanics,
Chalmers

Som komplettering, har SIAMUF Styrelse beslutat om fullfinansiering av kursavgiften för max 8 personers deltagande från medlemsföretagen med bivillkor om max 2 personer från samma företag.  

/ Ordförande Richard Holm

Host: Chalmers , Div of Fluid Mechanics
Place: Göteborg
Contact/email: Srdjan Sasic /srdjan@chalmers.se
Link url: http://
Attach file:
Hybrid RANS-LES Methods for Industrial CFD

Mon 16 Nov - Tue 17 Nov

 

 

 

ERCOFTAC

a world leader in applied fluid mechanics, is proud to announce a two day course on ‘Hybrid RANS-LES Methods for Industrial CFD’ as part of the

ERCOFTAC Best Practice Guidance Course series.

Host: ERCOFTAC
Place: FOI; Kista, STOCKHOLM
Contact/email: Dr. Richard Seoud
Link url: http://
Attach file: ERCOFTAC_Hybrid_RANS-LES_2009_02_v2[1].pdf
SIAMUFs Höstmöte

Wed 21 Oct - Thu 22 Oct

SIAMUFs höstseminarium äger rum den 21-22 oktober på Säröhus två mil söder om Göteborg.

Seminariet inleds med en kortkurs om flerfasströmning som arrangeras i samarbete med Medeso. Andra dagen inleds med vårt årliga Föreningsmöte varefter två seminariesessioner följer, se bifogat program. Eftermiddagen avslutas med ett industribesök på AstraZeneca.

Host: SIAMUF
Place: Säröhus, Göteborg
Contact/email: Erik Olsson
Link url: http://
Attach file: SIAMUF Meeting October 21-22.pdf
Kurs om OpenFOAM på Chalmers

Mon 21 Sep - Tue 15 Dec

Kursen om OpenFOAM ges för tredje året nu i höst med början 21-22 september och därefter vid ytterligare tre tillfällen. (5-6/10, 19-20/10 och 14-15/12).

För deltagande meddela ansvarig 

Host: Chalmers
Place: Göteborg
Contact/email: Håkan Nilsson, hani@chalmers.se
Link url: http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2009/
Attach file:
3rd NORDIC CONFERENCE ON FLUID DYNAMICS IN THE POWER INDUSTRY

Tue 15 Sep - Wed 16 Sep

Vattenfalls strömningsteknik konferens ”3RD NORDIC CONFERENCE ON FLUID DYNAMICS IN THE POWER INDUSTRY” är fokuserad på numerisk och experimentell analys av strömningsteknik applicerad inom kraftgenereringsområdet.

För deltagande meddela ansvarig 

Host: Vattenfall R&D
Place: Köpenhamn, Danmark
Contact/email: Jan Eriksson Vattenfall R&D, 0706-153522, jan.eriksson@vattenfall.com
Link url: http://
Attach file:
Seminarium i flerfasströmnning

Wed 13 May - Thu 14 May

SIAMUF vill med detta seminarium informera om pågående forskning inom flerfasströmningsområdet med speciell fokus på energi där vår värd Vattenfall R&D är djupt involverad.

Host: SIAMUF
Place: Älvkarleby
Contact/email: Richard Holm
Link url: http://www.siamuf.se
Attach file:
SIAMUF höstmöte i Luleå

Fri 13 Dec - Thu 5 Oct

SIAMUF seminarium 4-5 oktober 2017

Elite Stadshotellet, Luleå

Tema:

Discrete Element Modelling (DEM) – current developments, challenges and future prospects

 

Vi välkomnar våra medlemmar och forskningspartners för att diskutera detta relevanta ämne om användningen av DEM i olika applikationer inom forskning och industriprojekt. Deltagarna i seminariet uppmuntras att fokusera i sina presentationer främst på sina egna erfarenheter när man använder DEM inom olika typer av projekt.

Fraunhofer-Chalmers forskningscenter kommer att ge en introduktion till DEM-tekniken. Introduktionen kommer att fokusera på kontakt- och fluidkrafter, ODE-integration, kollisionsdetektering, parallellisering, och interaktion med externa geometrier.

 

 

Plats för seminarierna: Elite Stadshotellet Luleå, Storgatan 15, Luleå

Tel: 0920-27 40 00

Avstånd Elite Stadshotellet Luleå – Luleå Airport endast 7 km

Host:
Place: Elite Stadshotellet i Luleå
Contact/email:
Link url: http://
Attach file: SIAMUF_program_Okt2017.pdf